Phương pháp định mức que hàn

Phương pháp định mức que hàn

Trong quá trình hàn, vật liệu hao phí có thể là que hàn hoặc dây hàn. Bài viết sẽ giới thiệu phương pháp định mức que hàn là vật liệu hàn phổ biến nhất.

Phương pháp định mức que hàn 

Vật liệu hàn là que hàn cũng có thể là dây hàn bằng thép hoặc bằng đồng. Khi hàn bằng phương pháp thủ công sử dụng máy hàn que các chi tiết nhỏ ít quan trọng thì người ta dùng que hàn không có thuốc bọc được chế tạo bằng thép thấp (ít carbon). Còn khi hàn các chi tiết quan trọng có bề dày chi tiết từ (0,25-2,5mm) người ta dùng que hàn có thuốc bọc. Lớp thuốc bọc càng dày càng tốt. Lớp thuốc bọc có tác dụng làm cháy hết lượng carbon trong thép. Làm cho kim loại hàn không thấp hơn kim loại được hàn. Tùy theo công dụng của que hàn, người ta phân que hàn ra làm các loại và được ký hiệu theo số max.

Phương pháp định mức que hàn
Phương pháp định mức que hàn

Ví dụ: Đối với que hàn liên xô phân thành 742, 745…

Đối với que hàn Việt Nam gọi chung là que hàn nội và phân theo đường kính

>>> Máy hàn que HK 200Z – Máy hàn điện tử Hồng Ký

Khi chọn que hàn thì chủ yếu chọn que hàn có đường kính nhỏ hơn đường kính hoặc bề dày của thép cần hàn. Đường kính que hàn phụ thuộc vào:

  • Phương pháp nối chi tiết 
  • Chiều dày đường hàn hoặc đường kính các chi tiết cần hàn. Chẳng hạn, khi  hàn hồ quang đối với thép tròn xây dựng thì sử dụng các loại đường kính sau:
Phương pháp nốiĐường kính thép được hàn (mm)Đường kính que hàn (mm)

1. Nối dạng lưới (hàn điểm)

2. Hàn theo đường dài

12-18

18-25

> 25

12-16

20-25

> 30

5-7

7-9

8-10

4-6

7-8

8-10

Tính chi phí que hàn định mức

Mức chi phí que hàn gồm 2 bộ phận:

DMtp = DMcth + DMhh

Với DMcth : định mức toàn phần của que hàn

DMhh : định mức cấu thành đường hàn. Bao gồm đầu thừa que hàn để cặp và rơi vãi trong quá trình thi công (các xỉ sắt bắn ra hoặc rơi vãi khi  hàn).

Định mức chi phí khi que hàn cho một đơn vị sản phẩm tính theo công thức sau:

DMqh = ((Qt.te x Ldh) / M) x k1

Với DMqh : định mức que hàn cho một đơn vị sản phẩm